Inloggen

EigenaarschapScan - De sleutel tot succes binnen organisaties

Bekijk voorbeeld
individuele scan
      Zet de scan uit
binnen uw organisatie

De EigenaarschapScan

Organisaties willen in alle opzichten succesvol zijn en met bevlogen personeel iets moois neerzetten. Het is daarvoor belangrijk om tevreden, gezonde en gemotiveerde medewerkers te hebben die wendbaar en flexibel zijn. Medewerkers die positieve energie en zelfvertrouwen uitstralen, die verantwoordelijkheid in hun werk laten zien en net dat beetje extra geven. Kortom: medewerkers die eigenaarschap tonen! Het stimuleren van eigenaarschap vereist een nieuwe aanpak van leidinggevenden. Welke? Dat wordt duidelijk in onze EigenaarschapScan.

Met dit instrument tonen we aan hoe en in welke mate er eigenaarschap is binnen de organisatie. Voelen werknemers de eagerness en verantwoordelijkheid om het beste uit zichzelf te halen? En maakt de organisatie dat ook mogelijk voor hen? Waar liggen verbeterpunten als het gaat om eigenaarschap? Het uiteindelijke doel is om input te krijgen om de performance van de medewerker en daarmee de organisatie tot een hoger plan te tillen.

De scan is ontwikkeld op basis van deskresearch en kwantitatief onderzoek naar het begrip eigenaarschap. Dit onderzoek heeft Motivaction uitgevoerd in samenwerking met Performance Matters.

Waar gaat eigenaarschap over?

Eigenaarschap is een breed begrip, maar voor ons heeft het vooral te maken met verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid krijgen, afspraken maken, afspraken nakomen en echt een bijdrage aan de organisatie leveren. Voelt de medewerker zich 'eigenaar' in de rol die hij heeft in de organisatie en laat hij dit zien in de dagelijkse praktijk? Leidt dit tot de resultaten die verwacht worden en er toe doen?

Neemt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid? Wordt er goed samengewerkt? Zijn werknemers oplossingsgericht? Worden medewerkers gestimuleerd in hun werk? De scan geeft direct inzicht in de punten die voor jou of jouw team verbeterd kunnen worden. Waar liggen mogelijke actiepunten? Er worden suggesties gedaan om concreet met het verbeterpunt aan de slag te gaan.

Teamvertrouwen Deze schaal geeft aan in hoeverre de werknemer vertrouwen heeft in de samenwerking binnen het team. Zelfvertrouwen Deze schaal geeft aan in hoeverre een werknemer zich een belangrijke schakel van de organisatie voelt Rolduidelijkheid Deze schaal geeft aan in hoeverre een werknemer zichzelf gesterkt voelt in de uitvoering van zijn/haar werk. Eigen Verantwoordelijkheid Deze schaal geeft aan in hoeverre een werknemer zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar werk.          Lerend vermogen Deze schaal geeft aan in hoeverre een werknemer zijn of haar kennis vergroot. Verbinding Deze schaal geeft aan in hoeverre een werknemer zich betrokken voelt bij het bedrijf waarvoor hij of zij werkt.          Proactiviteit Deze schaal geeft aan in hoeverre een werknemer zich uitgenodigd voelt om zichzelf en de organisatie te verbeteren. Resultaatgerichtheid Deze schaal geeft aan in hoeverre een werknemer er alles aan doet om het werk voor elkaar te krijgen.

Hoe werkt het?

Het duurt ongeveer 5 minuten om de scan in te vullen. Er zijn twee manieren om de scan te gebruiken:

Als individuele werknemer, waarbij je een individuele terugkoppeling krijgt en als organisatie, waarbij je een analyse op organisatie- of teamniveau teruggekoppeld krijgt. Daarnaast is het mogelijk om een onderzoek naar eigenaarschap op maat te laten uitvoeren.

In beide gevallen is de anonimiteit van medewerkers gewaarborgd. Je geeft aan of je de resultaten wilt ontvangen door middel van het invullen van je emailadres. Jij bent de enige die de resultaten ziet. Ook werkgevers, (HR-)managers of leidinggevenden kunnen hun werknemers via onze tool verzoeken de scan in te vullen. Dit is eenvoudig en volledig zelfstandig uit te voeren. We leiden je door alle stappen heen, tot je uiteindelijk de resultaten per afdeling of van de hele organisatie ontvangt.

Maak gratis een account aan. Verstuur een uitnodiging. Vragen worden ingevuld. Ontvang de rapportage

Wat levert het jou en de organisatie op?

Een individuele werknemer krijgt na het invullen van de scan een persoonlijke terugkoppeling in de vorm van een PDF-bestand. Per factor is te zien wat de score van de werknemer is ten opzichte van een landelijk gemiddelde en op welke wijze hij of zij belangrijke aspecten kan aanpassen in het werk of in de organisatie.

De uitkomst van de EigenaarschapScan op organisatie- of teamniveau is een ‘foto’ van de organisatie met een score voor eigenaarschap afgezet tegen een landelijk gemiddelde. In een rapport wordt duidelijk op welke factoren verbetering mogelijk is om de mate van eigenaarschap te verhogen binnen de organisatie. Daarnaast wordt een tabellenoverzicht in Excel opgeleverd met de scores per factor.

Voorbeeldrapportage:
- Individuele rapportage
- Afdeling/organisatie rapportage
- Onderzoeksverantwoording

Optioneel: presentatie uitkomsten
De resultaten van de scan kunnen - indien gewenst - door Motivaction en Performance Matters gepresenteerd worden aan een groep betrokkenen binnen de organisatie.

Optioneel: workshop Eigenaarschap
Om op basis van de resultaten van de scan echt concreet aan de slag te gaan, bieden we een interactieve workshop. Deze workshop wordt gegeven door Performance Matters, een bureau met ruime ervaring op het gebied van eigenaarschap in werksituaties.

EigenaarschapScan - De sleutel tot succes binnen organisaties
Bekijk voorbeeld
individuele scan
      Zet de scan uit
binnen uw organisatie
↑