Intro-betaald-individueel

Intro

  Dit is een voorbeeld (demo) van de individuele Eigenaarschapscan vragenlijst.

Deze vragenlijst gaat over hoe jij je werk ervaart, in brede zin. Het zijn vooral stellingen. Probeer zo realistisch mogelijk in te vullen in hoeverre je het echt eens bent met deze stellingen. Wees kritisch, ook naar jezelf toe. Denk er ook niet te lang over na.

De resultaten zijn voor jou en de organisatie het meest waardevol als je antwoordt hoe het op dit moment werkelijk is, en niet hoe je zou willen dat het is of hoe je denkt dat het hoort te zijn.